Overige juridische diensten

Die wereld om ons heen verandert in snel tempo. Als ondernemers krijg je daardoor ook steeds vaker te maken met allerlei zaken en problemen die je goed geregeld moet hebben. Zaken waarvoor veelal specifieke kennis vereist is. In samenwerking met Van Veen Advocaten biedt Rezeev u (juridische) diensten aan die u als ondernemer het hoofd bieden aan de veranderingen en problemen waar u mee geconfronteeerd wordt.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden dienen als bescherming van de ondernemer. Je dekt je in voor risico’s en aansprakelijkheid die bij het ondernemerschap horen en voorkomt daarmee mogelijke problemen na het sluiten van een overeenkomst. Zie algemene voorwaarden als de spelregels waarvan je wilt dat klanten zich eraan houden. Aan de hand van deze kleine lettertjes bepaal je onder andere onder welke condities je levert, betaalt, verkoopt, inkoopt en garantie aanbiedt.

Arbeidsrecht

Nogal wat vragen van ondernemers gaan over arbeidsrechtelijke kwesties. Door arbeidsrechtelijke aangelegenheden (vooraf) goed te regelen, kunnen veel problemen worden voorkomen. 

Ondernemersrecht

Feitelijk wordt u als ondernemer dagelijks met het ondernemings- en het verbintenissenrecht geconfronteerd. Denk alleen al aan de overeenkomsten die u sluit met afnemers en leveranciers. Maar ook het opzetten van de juiste structuur voor uw onderneming en de overname of verkoop van één of meer vennootschappen zijn voorbeelden.

De ervaring leert dat het nauwgezet formuleren en handhaven van goede contracten en (algemene) voorwaarden, langdurige geschillen voorkomen. Bovendien vergemakkelijkt het vaak de betaling van uw facturen.

Privacy

De bescherming van privacy is een actueel thema voor zowel individuen als ondernemingen.

Mede door digitalisering zijn ondernemingen in staat om op grote schaal persoonsgegevens te verwerken. Vanuit Europa worden ons steeds meer regels opgelegd met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Denk hierbij aan de Privacyverordening die per 25 mei 2018 in werking is getreden. Voor organisaties is het belangrijk om hier alert op te zijn.

© 2020 Rezeev | Online realisatie Cees & Co