Klachtafhandeling

Wij lossen uw klacht graag op. Rezeev hecht veel waarde aan het snel en correct afhandelen van mogelijke klachten over haar dienstverlening. Uw op- of aanmerkingen zijn immers ook kansen om onszelf te verbeteren.

Uw kunt ervoor kiezen uw klacht te mailen naar info@rezeev.nl of per post te sturen naar:

Rezeev

Grote Oost 36

1621 BW Hoorn

Vermeld bij uw klacht voor zover van toepassing de volgende gegevens:
– Dossiernummer;
– Uw naam, bedrijfsnaam, volledige adres, uw (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres;
– Een duidelijke, korte en bondige omschrijving van uw klacht.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van Rezeev normaliter binnen 2 werkdagen een schriftelijke bevestiging dat uw klacht in behandeling is genomen.

Aan de hand hiervan wordt, conform de klachtenprocedure, uw klacht gecategoriseerd en een intern onderzoek opgestart, waarbij het streven is om u binnen 14 werkdagen van een inhoudelijke reactie op uw klacht te voorzien. Mocht deze termijn niet haalbaar zijn, dan ontvangt u hiervan bericht.