Visie & Missie

Visie

Als ondernemer ben je trots op het vakmanschap van de door jou gemaakte producten en geleverde diensten. Dan verwacht je ook dat jouw klant voor deze afgenomen producten en diensten netjes op tijd jouw rekeningen betaalt.

Helaas gebeurt het niet altijd dat een klant zijn of haar financiële verplichting nakomt, waardoor emoties hoog kunnen oplopen en het gedrag van betrokken partijen vaak onvoorspelbaar is of wordt.

Rezeev is van mening dat een “human driven” aanpak in plaats van een geautomatiseerde data driven aanpak de beste manier is met deze emoties en onvoorspelbaarheid om te gaan. Wij helpen crediteur en debiteur met het maken van heldere en haalbare afspraken om te zorgen dat de facturen betaald worden, waarbij onze focus ligt op een hoge mate van persoonlijke dienstverlening en service. Wij houden niet van pappen en nat houden.

Dat is Rezeev; Duidelijk over geld

Missie

Rezeev wil een bijdrage leveren aan goed en gezond ondernemerschap en aan een goede betaalmoraliteit waarbij het aangaan van een relatie tussen partijen op basis van vertrouwen het uitgangspunt is.

En indien dit vertrouwen beschaamd wordt door een van de partijen, de inschakeling van Rezeev niet wordt beschouwd als een middel van wantrouwen maar als het leveren van een bijdrage aan gezond ondernemerschap en herstel van het vertrouwen en de relatie.